• Kehitysyhteistyön tulosten mittaaminen on nähty haasteena jo vuosien ajan. Kuka määrittää muutoksen ja mikä on luotettavaa tietoa sen todentamiseksi? Mittauskeskusteluissa työn hyödynsaaja jää usein kauas... >>>