Etusivu » Ajankohtaiset » Uutiset » Erillislain voimasta ristiriitaista näyttöä – koulutus tärkeintä silpomisen lopettamiseksi

Erillislain voimasta ristiriitaista näyttöä – koulutus tärkeintä silpomisen lopettamiseksi

 
Finlayson kerää nimiä kansalaisaloitteeseen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävän erillislain säätämiseksi. Lain seurauksista on kuitenkin erilaisia näkemyksiä. "Erillislain säätämisen sijaan tarvittaisiin rikoslain määrätietoista toimeenpanoa ja ruohonjuuritason ennaltaehkäisevää koulutusta riskiryhmien parissa", sanoo tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Finlayson on aloittanut nimien keruun kansalaisaloitteeseen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävän erillislain saamiseksi.

”Tyttöjen sukuelinten silpominen on lopetettava, mutta yksiselitteistä näyttöä erillislain tuomasta lisäarvosta ei ole. Sen sijaan Suomessa kannattaisi panostaa rikoslain määrätietoiseen toimeenpanoon. Tähän päätyi myös naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen tähtäävän Istanbulin sopimuksen tuore toimeenpano-ohjelma.”

”Rikoslain määrätietoinen toimeenpano edellyttää muun muassa riskiryhmien parissa töitä tekevien viranomaisten kouluttamista ilmoitusvelvollisuudesta ja asian puheeksi ottamisesta. Tärkeää on tietenkin myös tukea jo silvottujen naisten mahdollisuuksia avausleikkauksiin viimeistään synnytyksen lähestyessä. Opetusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat myös tietoa silpomisuhan tunnistamiseksi ja työkaluja siihen puuttumiseksi. Heitä pitää tukea sensitiivisen aiheen puheeksi ottamisessa asiakasta kunnioittavalla tavalla”, Väkiparta painottaa.

Asiantuntijat eivät ehdota erillislakia

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus ns. Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan kaksi vuotta sitten. Sopimus edellyttää myös naisten sukuelinten silpomisen säätämistä rangaistavaksi. Suomessa asiantuntijat eri valtionhallinnon aloilta ja esimerkiksi poliisista ovat pohtineet yhdessä parhaita keinoja puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tämä Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) vastaa myös Istanbulin sopimuksen toimeenpanon koordinoinnista.

Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelma vuosille 2018–2021 valmistui viime joulukuussa. Siinä ei ehdoteta silpomisen vastaista erillislakia eikä erilliskriminalisointia. Oikeusministeriö, joka vastaa rikoslainsäädännöstä, ei lähtökohtaisesti pidä erillisiä kriminalisointeja tarpeellisena, jos jokin teko, kuten tyttöjen sukuelinten silpominen, tulisi jo olemassa olevien lakien nojalla rangaistavaksi.

Järjestöt eivät juurikaan ole ajaneet tyttöjen sukuelinten silpomisen erilliskriminalisointia, eikä Nape-toimikunta käsitellyt kysymystä erilliskriminalisoinnista.

”Erillislain kaikki vaikutukset – myös mahdolliset haittavaikutukset – tulisi analysoida huolellisesti muiden EU-maiden kokemusten pohjalta, jotta lainsäädäntö ei kääntyisi perimmäistä tarkoitustaan vastaan”, toteaa Maria Väkiparta.

”Toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta saatiin 19 lausuntoa, joista vain yhdessä ehdotettiin erilliskriminalisointia. Esimerkiksi Ihmisoikeusliitto on katsonut, että sillä voisi olla myös haitallisia seurauksia ilmiön esiintulon kannalta. Toimeenpanosuunnitelmassa on kuitenkin kirjaus siitä, että lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet arvioidaan kahden vuoden kuluttua”, kertoo lakimies Laura Terho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Osana toimeenpanosuunnitelmaa sosiaali- ja terveysministeriö myönsi joulukuussa 80 000 euron erillismäärärahan, jonka avulla laaditaan ja toimeenpannaan uusi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma.

”On hyvä, että rahaa ohjataan näin esimerkiksi ammattilaisten koulutukseen. Toimenpide on siis oikeansuuntainen, mutta summa tuntuu riittämättömältä”, Väkiparta toteaa.

”Erillislain kaikki vaikutukset – myös mahdolliset haittavaikutukset – tulisi analysoida huolellisesti muiden EU-maiden kokemusten pohjalta, jotta lainsäädäntö ei kääntyisi perimmäistä tarkoitustaan vastaan.”

Väkiparran mukaan on olemassa riski, että erillislain ja ilmoitusvelvollisuuden kiristämiseen liittyvien ylilyöntien myötä ilmiö voi painua entistä enemmän piiloon ja silvottujen naisten hoitoon hakeutumisen kynnys voi nousta. Tästä on viitteitä esimerkiksi Iso-Britanniasta, jossa tiukka lainsäädäntö ei ole myöskään johtanut tuomioihin.

Silpomisaalto ja ehkäisytyön vaikeutuminen arvaamattomina seurauksina

Väkiparran mukaan silpomisen vastainen työ perinteen alkujuurilla Afrikassa keskittyi pitkään terveyshaitoista valistamiseen. 1990-luvulla silpomista alettiin lähestyä ihmisoikeusrikkomuksena, minkä seurauksena silpominen kiellettiin useissa maissa lailla.

”Vaikutukset olivat paikoitellen odotusten vastaisia. Tieto lain voimaan astumisesta on saattanut johtaa kaikkien vielä silpomattomien tyttöjen ja naisten silpomisaaltoon. Joissakin yhteisöissä nuoret tytöt ovat uhmanneet kieltoa silpomalla toinen toisensa. Hutiloiden tehtyjen silpomisten uhrit ovat saattaneet vuotaa kuiviin, kun heitä ei rangaistuksen pelossa ole uskallettu viedä hoitoon”, Väkiparta kertoo.

Solidaarisuus tekee silpomista ehkäisevää työtä Somalimaassa ja Keniassa. Myös Keniassa vuonna 2011 säädetyllä lailla on ollut ristiriitaisia vaikutuksia ja lain toimeenpano on ollut puutteellista. Laeista huolimatta arviolta neljännes kenialaistytöistä silvotaan, esimerkiksi Solidaarisuuden ohjelma-alueella kisii-yhteisössä jopa 96 % tytöistä joutuu toimenpiteen uhriksi. Kisii-yhteisössä silpominen on arvostettu siirtymäriitti tytöstä naiseksi.

 

”Lain myötä tyttöjä lähetetään silvottavaksi yhä nuorempina ja kauemmas kotikylästä. Luotettavaa tietoa perinteen yleisyydestä on entistä vaikeampi saada, ja ihmiset arastelevat osallistua tilaisuuksiin, joissa puhutaan silpomisesta.”

Useimmissa silpomista laajalti harjoittavissa yhteisöissä sosiaaliset ja moraaliset normit koetaan velvoittavammiksi kuin lainsäädännön normit. Tytöt silvotaan terveysriskien ja rikosseuraamuksen uhallakin, koska yhteisön hyljeksintä ja tyttären naimattomaksi jääminen koetaan suurempana riskinä.

”Lain rinnalla tarvitaan pitkäjänteistä, yhteisön arvoista kumpuavaa ja yhteisön mielipidejohtajia osallistavaa asennemuutostyötä. Laki ei pure, elleivät kansalaiset tunne sitä, lain noudattamista ei valvota, eikä sen rikkomisesta rangaista. Tämä pätee yhtä lailla Suomessa kuin muualla maailmassa.”

Teksti: Siru Aura
Kuvat: Siru Aura, Sarah Waiswa

Asiasanat: ,

Viimeisimmät ajankohtaiset artikkelit

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

Kuusivuotias Everlyne haettiin silvottavaksi keskellä yötä. Silpomisen jälkeen Everlyne joutui muuttamaan pois isänsä talosta. Hänestä oli tullut kuusivuotiaana yhteisön silmissä nainen.
Lue lisää »
Kenialaisen opettajan Johnson Mokua Mosen taidekerhossa lapset käsittelevät silpomisperinteen nostattamia tunteita ja levittävät tietoa lasten oikeuksista seinämaalauksilla.
Lue lisää »
 
Tyttöjen sukuelinten silpomiseen liittyvät uskomukset istuvat tiukassa ja ylläpitävät perinnettä. Silpomisen uskotaan olevan tytölle hyväksi.
Lue lisää »
Tyttöjen sukuelinten silpominen on perinteisesti ollut siirtymäriitti tytöstä naiseksi. Solidaarisuuden turvaleireillä Keniassa opetetaan, että naiseksi voi kasvaa ilman silpomista.
Lue lisää »
Rachel Ongiri pakotettiin 12-vuotiaana jonoon muiden kylän tyttöjen kanssa. Heidän sukuelimensä silvottiin veistä ja partakoneen terää käyttäen. Ei ollut mitään mahdollisuutta paeta.
Lue lisää »
Miehen jättäminen ja yksinhuoltajaksi ryhtyminen oli rohkea teko, sillä kisii-kulttuurissa yksin asuva nainen ja viisi silpomatonta tytärtä eivät ole arkipäivää.
Lue lisää »