Etusivu » Työn, toimeentulon ja ruokaturvan vahvistaminen

Työn, toimeentulon ja ruokaturvan vahvistaminen


Maa: Somalimaa
Tavoite: Pienviljelijäperheiden toimeentulon ja ruokaturvan parantaminen
Kumppanit: Agriculture Development Organization (ADO) ja Candlelight for Health and Education (CLHE)
Kesto: 2016–2021
Budjetit yhteensä: 302 055€ (2018)

 

 


Somalimaan ruokaturva on maailman heikoimpia. Suurimmat syyt tähän ovat kuivuus ja äärimmäinen köyhyys. Somalimaa on enimmäkseen kuivaa puoliaavikkoa, jonka pinta-alasta alle kymmenen prosenttia on viljelykelpoista ja siitäkin alle puolet on viljeltyä.

On tärkeää varastoida sadevettä ja kehittää kastelujärjestelmiä, tuoda vettä yhä useammalle perheelle, kehittää niin naisten kuin miestenkin maatalouteen liittyviä taitoja ja auttaa pientuottajia tuottamaan laadukkaita tuotteita, joilla on kysyntää. Maatalouden kehittäminen ekologisesti kestävällä tavalla auttaa viljelijöitä myös suojautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamilta haasteilta.

Laadukkaat ja kuivuutta kestävät siemenet ovat yksi keino lisätä satoja kuivilla alueilla. Somalimaan ensimmäisellä siemenlajikkeiden tutkimustilalla testataan, mitkä siemenet selviävät parhaiten Somalimaan oloissa. Valitut siemenlajikkeet saadaan pelloille paikallisten omistamien siemenpankkien kautta.

Naisten hallinnoimissa kasvihuoneissa tuotetaan vihanneksia paikallisille markkinoille myytäviksi. Isot sadevedenkeruualtaat yhdistettynä kasvihuonetuotantoon on tehokas tapa saada vihreää keskelle puoliaavikkoa.

Uusi elinkeino on sisal-kasvin viljely, joka tuo maaseudun naisille työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia. Sisalin tuotantoa lisätään ja naisten taitoja valmistaa sisal-käsitöitä vahvistetaan. Tuotteiden laatua ja myytävyyttä parannetaan muotoilulla. Naisille opetetaan perustaitoja, kuten lukeminen ja laskeminen, sekä yrittäjyystaitoja.

Somalimaassa viljellään vähän öljykasveja. Seesamin viljelyä kehittämällä on pitkällä tähtäimellä mahdollista valmistaa somalimaalaista, pullotettua seesamiöljyä paikallisille markkinoille. Tuotantoketjua rakennetaan veden saantia tehostamalla, viljelijöiden osaamista parantamalla ja tutkimuksella. Lisäksi osuuskuntien johdon kykyä johtaa maatalousyritystä kehitetään.

ADO-järjestö on Solidaarisuuden pitkäaikainen kumppani Somalimaan ruokatilanteen ja toimeentulon parantamisessa. ADO:n työ keskittyy maatalouden kehittämiseen, ekologisten ratkaisujen edistämiseen, vesivarojen sekä maaperän kunnon parantamiseen.

Lisäksi ADO kehittää Somalimaahan siementuotantoa, jotta maan omavaraisuus vahvistuisi.

CLHE-järjestö parantaa pienviljelijäperheiden toimeentuloa neljässä somalimaalaisessa kylässä. Työ painottuu erityisesti naisten mahdollisuuksiin ansaita perheelle elanto.

 

 

 
Toiminnoticon1

 

Lisäämme maanviljelijöiden tietoja ja taitoja.


Nicaragua_ilmastokestavyys04

Lisäämme maataloustuotannon tuottavuutta tukemalla tuotteiden jatkokäsittelyä sekä parantamalla tuotteiden laatua.


Somalimaa_toimeentulo01

Kehitämme rehuntuotantoa taloudellisesti kannattavammaksi lisäämällä rehun laatua ja tuotantovarmuutta läpi vuoden.icon-drops

Maataloustuotannon suurin haaste on veden puute, joten tuemme vesijärjestelmien rakentamista. Tavoitteena on hyödyntää niukkoja vesivaroja ekologisesti kestävällä tavalla.icon-wheat

 

Ilmastonmuutos on lisännyt sekä kuivuutta että tulvia Somalimaassa. Parannamme maaperän hedelmällisyyttä ja kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista.icon-sex

 

Tasa-arvo on tärkeää. Naisten taloudellinen voimaantuminen hyödyttää koko perhettä ja yhteisöä. Siksi keskitymme erityisesti naisiin.

 


icon-ab

 

Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä luotettavien somalimaalaisten kumppanien kanssa. Tällä tavalla molemmat osapuolet oppivat ja kehittyvät.

 

Tuloksia syntyy!

Työmme tuottaa kauaskantoisia tuloksia. Esimerkkejä saavutetuista edistysaskelista:

 ruokaturva11

ruokaturva11

ruokaturva11

ruokaturva11

ruokaturva11

ruokaturva11 

 

 

Ihmisten tarinoita

Ismael Rocha iskee kuokkansa maahan niin lujasti, että multa pöllähtää. Hän muokkaa kasvimaata Garnachan kylän laidalla Pohjois-Nicaraguassa. Ilma on viileä, ympärillä kasvaa mäntyjä. ”Pienviljelijällä ei ole muuta konetta kuin omat…
Lue koko tarina »
Margaret Nassiwa koki suuren elämänmuutoksen mangopuun alla. Hänen rohkea asenteensa muutti koko kyläyhteisön elämää pysyvästi. Margaret Nassiwa. Kuva: Anna Autio. On kuuma ja aurinkoinen iltapäivä, kun kyläläiset kerääntyvät hiljalleen mangopuun…
Lue koko tarina »
Ana ja Andres Palma. Kuva: Jukka Pakkala. Andres Palma ja hänen tyttärensä Ana Sujey Palma ovat innokkaita mehiläishoitajia San Pedron kylästä, Pohjois-Nicaraguasta. Palman perhe asuu pienellä Paratiisiksi kutsutulla tilalla muutaman…
Lue koko tarina »
Tatiana Zeledon  ja hänen miehensä Marvin Hernandez ovat nuoria pienviljelijöitä. Heillä on pieni poika, Edras Nehemias. Perhe asuu pienessä, kahden huoneen talossa Aguascalientesin kylässä lähellä Somoton kaupunkia. Heidän maatilansa nimi…
Lue koko tarina »
Maanviljelijä Abdi Egeh Deria asuu perheensä kanssa Beeraton kylässä. Perhe on mukana Solidaarisuuden ruokaturvahankkeessa, joka helpottaa kyläläisten toimeentuloa. Erityisesti Abdi Egeh Deria toivoo tukea maanviljelyyn, jotta perhe selviäisi paremmin kuivien…
Lue koko tarina »
Ahmedin perhe uuden, valmistumassa olevan talonsa edessä. Kuva: Anna-Sofia Joro.   Ahmed Mohamed Ibrahim perheineen asuu Jaleelon kylässä. Perheeseen kuuluu vaimo Safia sekä seitsemän lasta, kuusi poikaa ja kuopus, tyttö.…
Lue koko tarina »