Teemme työtä köyhyyden ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.

Tuellasi on vaikutusta

Joka päivä kymmenet ihmiset saavat uuden alun elämälleen. Sinun avullasi se on mahdollista. Tutustu viime vuoden tuloksiimme lukemalla vuosiraporttimme tiivistelmä. Tutustu ulkoasiainministeriön teettämään ulkopuoliseen arviointiin ja toiminnan tarkastukseen. Tilinpäätökset, työmme arvioinnit, vuosisuunnitelmat ja vuosiraportit liitteineen löydät kootusti täältä.

 

 

Silpomisen vastainen työ

yhteisoaktivistit

30 000

Vuosi 2016 oli ensimmäinen toimintavuosi Keniassa.
Silpomisen vastainen työ tavoitti kisiiläiset hyvin.
Vuoden 2016 aikana järjestimme yli 350 koulutusta,
joissa koulutimme 4 896 kisiiläistä silpomisen haitoista
ja tavoitimme heidän kauttaan lähes 30 000 alueen asukasta.

Toimeentulon edistäminen

 

Ilmastokestävyys ja toimeentulo

4655

kuivuutta kestävää sisal-kasvin taimea istutettiin viime vuonna Somalimaassa.

Väkivallan vastainen työ

87%

silpomiskoulutuksen käyneistä vanhemmista Somalimaassa rohkaisee muita vanhempia lopettamaan tyttäriensä silpomisen.

Ilmastokestävyys ja toimeentulo

1000

kuivuudesta kärsivää somalimaalaista ja nicaragualaista kotitaloutta saatiin vesihuoltopalveluiden piiriin vuosina 2015-2016.

 

Ohjaamme lahjoituksesi kulloinkin kohteeseen, jossa apuasi tarvitaan.
Voit myös valita itse haluamasi kohteen lahjoitusta tehdessäsi.

Kehityshankkeemme maailmalla

Solidaarisuus Nicaraguassa

 

Käsityöläiset maailmanmarkkinoille

Autamme käsityöläisiä kehittymään ammatissaan, saamaan tuotteitaan markkinoille ja löytämään asiakkaita.

Lue lisää »
 

Ilmastokestävyyttä Nicaraguan maaseudulle

Kehitämme uusia tietoja ja taitoja, jotta pienviljelijät pärjäävät muuttuvissa ilmasto-oloissa Pohjois-Nicaraguassa.

Lue lisää »

Solidaarisuus Somalimaassa

 

Tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettaminen

Silpomisen vastaista asennemuutostyötä tehdään syrjäisissä maaseutukylissä osana kestävän toimeentulon tukemista. Poliittisen vaikuttamisen tavoitteena on silpomisen vastaisen lain säätäminen Somalimaahan.

Lue lisää »
 

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja naisyrittäjyyden vahvistaminen

Health and Business -koulutusohjelmassa naisten asemaa parannetaan tukemalla heidän yrittäjyystaitojaan ja lisäämällä perheiden ja yhteisöjen kykyä ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Lue lisää »
 

Työn, toimeentulon ja ruokaturvan vahvistaminen

Naisten hallinnoimissa kasvihuoneissa tuotetaan vihanneksia paikallisille markkinoille myytäviksi. Uusi elinkeino on sisal-kasvin viljely, joka tuo maaseudun naisille työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia.

Lue lisää »

Solidaarisuus Keniassa

 

Tasa-arvofoorumi

Solidaarisuuden koordinoimalla tasa-arvofoorumilla tuodaan yhteen paikallisia aktivisteja ja kansalaisjärjestöjä sekä viranomaisia, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tunnistamaan ja ratkaisemaan tasa-arvohaasteita.

Lue lisää »
 

Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen

Lisätään tietoisuutta tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen haittavaikutuksista.

Lue lisää »

 

Solidaarisuus toimii maailmalla ja Suomessa


TAVOITTEENA OIKEUDENMUKAINEN MAAILMA

Tähtäämme maailmaan, jossa jokaisella ihmisellä on edellytykset elää ihmisarvoista ja onnellista elämää. Kaikilla tulee olla sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.

Kestäviä tuloksia syntyy, kun ihminen ottaa vastuun omasta kehityksestään. Solidaarisuus luo tähän mahdollisuuksia ja tukee ihmisiä heidän pyrkimyksissään.

 

 
Tasa-arvo
 

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta

Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan sukupuoli ei saa olla este ihmisarvoisen elämän toteutumiselle. Kuitenkin maailman köyhistä 70 prosenttia on naisia. Naiset kokevat usein syrjintää ja väkivaltaa, mikä vaikuttaa heidän oman elämänsä lisäksi kokonaisten yhteiskuntien kehitykseen.

Koska tyttöjen ja naisten oikeudet jäävät monesti toteutumatta, keskitymme työssämme erityisesti naisten aseman parantamiseen. Myös miesten rooli tasa-arvotyössä on tärkeä.

Toimintamme lähtee siitä, että tytöillä, pojilla, naisilla ja miehillä on samat oikeudet. Edistämme tasa-arvoa kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissamme ja kumppanijärjestöissämme sekä omassa organisaatiossamme. 
Työ ja toimeentulo
 

 

Ihmisarvoinen toimeentulo kuuluu kaikille

Arvioiden mukaan noin 22 prosenttia kehitysmaiden ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Lähes miljoona ihmistä kärsii nälästä, vaikka maailmassa tuotetaan runsaasti ruokaa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus työhön, oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä ihmisarvoisen toimeentulon turvaavaan palkkaan.

Tähtäämme siihen, että ihmiset voivat omalla työllään ansaita tarvittavan toimeentulon ja voittaa köyhyyden. Keskitymme parantamaan kaikkein köyhimpien perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa ja ruokaturvaa. 
Kansalaisyhteiskunta
 

 

Vahvistamme aktiivista kansalaisuutta

Ihmisillä on oikeus osallistua oman elämänsä kehittämiseen ja vaikuttaa epätasa-arvon ja köyhyyden vähentämiseksi yhteiskunnassaan. Heillä on myös oikeus edellyttää toimia vallanpitäjiltään.

Kansalaistoiminta on ihmisten aktiivista toimintaa yhteiseksi hyväksi esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta. Tuemme kumppanijärjestöjemme ja -osuuskuntiemme toimintakykyä ja roolia omassa kansalaisyhteiskunnassaan. Näin järjestöt voivat vaikuttaa ihmisten oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin.

Kannustamme ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen myös Suomessa esimerkiksi globaalikasvatuksen ja vapaaehtoistoiminnan kautta. 
Toiminta suomessa
 

 

Solidaarisuus osallistuu oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen joka päivä myös Suomessa. Haluamme lisätä suomalaisten tietoa ja kiinnostusta kehitysyhteistyöhön ja globaalin vastuun jakamiseen.

Tarjoamme vapaaehtoistoimintaa ja teemme globaalikasvatusta. Viestimme globaaleista aiheista verkkosivuilla, julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa. Haluamme, että kehityskysymyksistä tulee ymmärrettäviä ja että samastuminen kehitysmaiden ihmisten arkeen helpottuu.

Vapaaehtoiseksi »
Globaalikasvatus »
Tutustu Solidaarisuus-lehteen Issuu-palvelussa» 
Kehitysyhteistyömme
 

 

Tällä hetkellä Solidaarisuus tekee kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Somalimaassa ja Keniassa.

Työskentelemme kumppanimaissamme pitkäjänteisesti ja tunnemme toimintaympäristömme läpikotaisin. Vahvuutemme on suora yhteys hyödynsaajiin, jotka osallistuvat kehityshankkeiden joka vaiheeseen. Kehityshankkeita suunnittelevat ja toteuttavat paikalliset, huolella valitut yhteistyökumppanit, jolloin osaaminen jää heille. Suomalainen maakoordinaattori tukee ja seuraa heidän työtään.

Lue lisää hankkeistamme alla olevista linkeistä. Osa hankkeista on yhdistetty teemojen mukaisesti samoille alasivuille.


 

Ajankohtaiset

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

”On parempiakin tapoja kouluttaa tyttöjä kuin silpominen.” Kun silpomista puolustetaan sillä, että se tuo silvotulle kunniaa ja hyväksyntää yhteisössä, kenialaisrehtori suuttuu.
Lue lisää »
Tämä aika vuodesta ei ole pyhitetty ainoastaan joululle, vaan myös tyttöjen sukuelinten silpomiselle. Tämä on se hetki vuodesta, kun silpomisperinne kukoistaa. Äidit ja isoäidit ovat odottaneet koko vuoden tätä hetkeä, jolloin heidän tyttönsä ympärileikataan. Valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin jo marraskuussa.
Lue lisää »
 
"Rakastan näiden lasten ajatusmaailmaa. He säveltävät ja laulavat omia laulujaan silpomisperinteestä. He ovat innokkaita valjastamaan luovuutensa, jotta viesti silpomisen haitoista leviäisi."
Lue lisää »
Kolmen tyttären isän unelmana on, ettei yhdenkään tytön tarvitsisi joutua silvotuksi. Ei nyt joulunpyhien alla, eikä muinakaan ajankohtina. ”Visiomme on kasvattaa silpomaton sukupolvi ja saada silpomisperinne lopulliseen päätökseensä”, kertoo Bernard…
Lue lisää »
Pienten siskosten, Vivianin ja Michellen, sukuelinten silpominen oli jo lyöty lukkoon, mutta lopulta isän pää kääntyi. Nyt isä Jared taistelee silpomisperinteen lopettamiseksi.
Lue lisää »
Kuusivuotias Everlyne haettiin silvottavaksi keskellä yötä. Silpomisen jälkeen Everlyne joutui muuttamaan pois isänsä talosta. Hänestä oli tullut kuusivuotiaana yhteisön silmissä nainen.
Lue lisää »

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

 

Solidaarisuus toimii - osallistu!


solidaarisuudenteot

Solidaarisuusteot

Solidaarisuusteot-kampanja kannustaa ihmisiä Suomessa ja maailmalla tekemään ja bongaamaan solidaarisuustekoja ja kertomaan niistä kaikille. Jaa Solidaarisuustekosi!

#solidaarisuusteot
#insatserförsolidaritet

solidaarisuusteot.fi »

maailmanparantaja_toimii

Solidaarisuus-visa

Testaa millainen maailmanparantaja sinä olet. Solidaarisuus-visa vie sinut koko maailmaa koskettavien kysymysten äärelle: tasa-arvo, köyhyys ja kehitys avautuvat hauskassa visailussa. Testaa tietoutesi ja saat tietää millainen maailmanparantaja olet!


Osallistu visaan »

 Nenäpäivä

Solidaarisuus on mukana Nenäpäivä-kampanjassa kahdeksan muun järjestön kanssa. Käytämme osuutemme Nenäpäivän tuotosta tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön Somalimaassa ja Keniassa.

 

Lue lisää Nenäpäivästä »

Silpomaton

Joka minuutti kuusi tyttöä on vaarassa tulla silvotuksi. Tule mukaan muuttamaan tyttöjen elämää.

#silpomaton

 

 

Ryhdy Muutoksentekijäksi »