Etusivu » Ajankohtaiset » Blogi » Monikulttuurisuudesta ja tasa-arvosta

Monikulttuurisuudesta ja tasa-arvosta

 
"Aiheet, joiden parissa Solidaarisuus toimii, ovat hyvin sensitiivisiä. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään kaikissa kehityshankkeissa ja tasa-arvon ongelmakohtiin pureutuvat hankkeet keskittyvät perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan, seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisyyn – kaikkiin näihin aiheisiin liittyy voimakkaita asenteita ja vahvoja perinteitä."

Tänä kesänä on käyty kiivasta keskustelua monikulttuurisuudesta. Yksi osa keskustelua on liittynyt monikulttuurisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon vastakkainasetteluun. On väitetty, että monikulttuurisuuden kannattaminen sulkee pois tasa-arvon edistämisen.

Omassa työssäni pohdin usein kulttuurin merkitystä. Aiheet, joiden parissa Solidaarisuus toimii, ovat hyvin sensitiivisiä.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään kaikissa kehityshankkeissa ja tasa-arvon ongelmakohtiin pureutuvat hankkeet keskittyvät perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan, seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisyyn – kaikkiin näihin aiheisiin liittyy voimakkaita asenteita ja vahvoja perinteitä.

Se, mikä on hyväksyttävää käytöstä naisille ja mikä miehille, määritellään eri tavoin eri kulttuureissa. Esimerkiksi miehiltä saatetaan odottaa johtajuutta tai aggressiivista käytöstä kun taas naisten odotetaan alistuvan miehen tahtoon. Poikkeavasti käyttäytyvä voi joutua yhteisön syrjimäksi tai jopa hylkäämäksi. Jo pelkkä pelko syrjityksi tulemisesta voi ohjata käyttäytymään opittujen normien mukaisesti.

Voisi siis helposti luulla, että työskentely näiden teemojen parissa on taistelua tuulimyllyjä vastaan tai ristiriidassa monikulttuurisuuden tukemisen kanssa. Näin ei kuitenkaan ole.

On hyvä pitää mielessä muutama seikka kun puhutaan kulttuureista.

Työssäni olen huomannut, kuinka hankalaa on edes määritellä, mihin kulttuuriin ihminen kuuluu. Kulttuuri on monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää kaikki ne tiedot, uskomukset, opit, moraalisäännöt, lait, tavat ja muut taidot ja käytänteet, jotka ihminen yhteisön jäsenenä omaksuu.

Nykyisessä globalisoituneessa maailmassa, jossa olemme jatkuvasti tekemissä eri kulttuuritaustoista peräisin olevien ihmisten kanssa ja kuulumme samaan aikaan erilaisiin yhteisöihin, herää kysymys, mihin kulttuurin tai yhteisöön oikeastaan kuulumme.

Työni kautta kohtaan monenlaisia ”kulttuureja” – yhteisöjen, heimojen, uskontojen, valtioiden, kansainvälisen yhteisön, järjestöjen, suomalaisen virkamieskoneiston – ja niin edelleen. Nämä kulttuurit linkittyvät monimutkaiseksi ja monikulttuuriseksi todellisuudeksi, jossa elän ja toimin.

Nykyään kulttuurien ei myöskään ajatella olevan pysyviä. Kulttuurit luodaan yhä uudelleen yhdistelemällä erilaisia ja eri puolelta saatuja vaikutteita.

Tämä ei tapahdu nopeasti, yhdessä yössä, yhdessä koulutuksessa tai yhdessä kehityshankkeessa, vaan pitkän ajan kuluessa. Onkin tärkeää pohtia, hahmotammeko kulttuurin joustavana prosessina vai kiinteänä jäykkänä möykkynä.

 

hernandez_600

 

Dialogin kautta kohti tasa-arvoa

Työ sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi on aina hyvin pitkäjänteistä ja vaatii jopa vuosikymmenten sitoutumista. Avainasemassa on tiedon lisääminen ja dialogin tukeminen.

Solidaarisuuden työssä lähtökohtana on kumppanuus motivoituneiden ja osaavien paikallisten järjestöjen ja osuuskuntien kanssa. Yhdessä kumppaneiden kanssa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, joilla pureudutaan juuri heidän yhteisöissään ilmeneviin tasa-arvon ongelmakohtiin. Kumppanit toimivat oman kulttuurinsa tulkkeina ja pyrkivät tukemaan ja saamaan liikkeelle tasa-arvoa edistäviä muutosvoimia omissa yhteisöissään.

Ja tässä on onnistuttukin. Esimerkiksi Somalimaassa Erigavon kaupungissa silpomisen vastaisen kehityshankkeen alkaessa kotitalouskyselyyn vastanneista 26 prosenttia piti silpomista uskonnollisena velvollisuutena kun taas hankkeen päättyessä vain 13 prosenttia oli sitä mieltä.

Ugandassa Wakison kaupungissa vuoden aikana koulutetuista 22 paikallishallinnon edustajasta 14 kertoi vuoden päättyessä, että koulutusten ansiosta he muuttivat käsityksensä perheväkivallasta ja nykyisin he vastustavat sitä.

Nicaraguassa 90 prosenttia tasa-arvohankkeeseen osallistuneesta 140 miehestä uskoo, että perinteisten mies- ja naisroolien uudistaminen tasavertaisiksi parantaa sekä miesten että naisten elämän laatua. Naisten pienyritykset (ruokalat ja käsityöpajat) kasvattivat tuottavuuttaan yli 30 prosenttia vuosien 2012–2014 välillä ja yrityksiin syntyi 81 uutta työpaikkaa.

Monikulttuurisuus on osa työtäni. Samoin työni on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jollen pyrkisi ymmärtämään monikulttuurista todellisuutta, jossa toimin, en pystyisi tekemään työtäni.

Mielestäni monikulttuurisuudessa on kyse toisen kulttuurin arvostamisesta, oppimisesta ja erilaisten vaihtoehtojen näkemisestä. Siinä on kyse yhdessä uusien käytänteiden luomisesta tai sopimisesta. Siinä on kyse dialogista. Ilman dialogia ja toistemme kunnioittamista, emme yhdessä voisi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Erna_pyoreaErna Alitalo
Tasa-arvokoordinaattori
Solidaarisuus

 

 

Viimeisimmät ajankohtaiset artikkelit

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

Silpomisperinteen taustalla vaikuttavat monenlaiset syyt, jotka vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurista toiseen, usein toisiinsa kietoutuneina. Perinteen poistamiseksi ei siksi ole olemassa yhtä patenttiratkaisua.
Lue lisää »
Miten ilmastokriisin kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla? Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeli haastaa oppilaat ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Pelin kouluvierailu on tilattavissa maksutta pääkaupunkiseudun kouluihin.
Lue lisää »
 
Suomalaiset lahjoittivat yli 83 000 euroa joulun alla tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön. Kerätyillä varoilla järjestetään silpomisvaarassa oleville tytöille turvaleirejä ja koulutetaan vanhempia silpomisen haitoista.
Lue lisää »
”On parempiakin tapoja kouluttaa tyttöjä kuin silpominen.” Kun silpomista puolustetaan sillä, että se tuo silvotulle kunniaa ja hyväksyntää yhteisössä, kenialaisrehtori suuttuu.
Lue lisää »
Tämä aika vuodesta ei ole pyhitetty ainoastaan joululle, vaan myös tyttöjen sukuelinten silpomiselle. Tämä on se hetki vuodesta, kun silpomisperinne kukoistaa. Äidit ja isoäidit ovat odottaneet koko vuoden tätä hetkeä, jolloin heidän tyttönsä ympärileikataan. Valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin jo marraskuussa.
Lue lisää »
"Rakastan näiden lasten ajatusmaailmaa. He säveltävät ja laulavat omia laulujaan silpomisperinteestä. He ovat innokkaita valjastamaan luovuutensa, jotta viesti silpomisen haitoista leviäisi."
Lue lisää »