Etusivu » På svenska

På svenska

Vad gör vi

Solidaritet är en erfaren finsk utvecklingssamarbetsorganisation, som utför utvecklingsarbete som stärker jämlikheten, utkomsten samt medborgarsamhällena i Nicaragua, Uganda, Somaliland och Kenya. De värden som styr vårt arbete är solidaritet, jämlikhet, rättvisa och delaktighet.

Solidaritets effektiva och långsiktiga utvecklingssamarbete åstadkommer hållbara resultat. Cirka 150 000 människor har nytta av vårt arbete. Vi förstärker människornas kunnande och självkänsla samt ger dem en möjlighet att själva verka för att övervinna fattigdomen. De lokala människornas, kumpanorganisationernas och andelslagens deltagande samt att de förbinder sig till planeringen, genomförandet och utvärderingen av arbetet, garanterar att vi på lång sikt verkar inom rätta områden.

Över 22 000 finländare följer med samt stöder vårt arbete. Tillsammans bygger vi en rättvisare värld, där alla har en möjlighet till ett människovärdigt och lyckligt liv. Vi är utrikesministeriets partnerskaps
organisation samt medlem i Ansvarsf
ullt Donerande rf. Vid sidan om de privata donationerna finansieras fondens utvecklingsprojekt av Finlands utrikesministerium genom sitt partnerskapssystem. Solidaritetsfondens årlig budget är cirka 2,8 miljoner euro.

 

nuoret somalimaassa banneri

 

 

Rätt till ett människovärdigt arbete

Solidaritet främjar människovärdigt arbete och utkomst. Vi strävar till, att människorna genom sitt eget arbete förtjänar den utkomst som behövs för att övervinna fattigdomen. Vi koncentrerar oss på att förbättra och trygga näringen för de fattigaste familjerna. Vi stöder åtgärder för att öka familjeodlarnas och småföretagarnas produktivitet. Vi stärker andelslagen, som utgör en viktig drivkraft för människors utveckling både socialt och ekonomiskt.

Jämlikhet en metod för utveckling

Solidaritet främjar kvinnornas och männens jämlikhet i allt sitt utvecklingssamarbete. Jämlikhet är för oss både en människorätt och en metod för utvecklingen. Vi förstärker kvinnornas rätt att själva bestämma över sin egen hälsa, ekonomi och samhällsdeltagandet. Vi främjar jämlikheten på ett genomgripande sätt inom alla våra utvecklingsprojekt samt i vår egen och samarbetspartners verksamhet. På detta sätt skapar vi en grund för att utveckla hela samhällen.

Vi förstärker medborgarsamhällena

Genom att förstärka medborgarsamhällena främjar Solidaritet människornas möjligheter att själva påverka utvecklingen av sitt eget samhälle. Solidaritet stöder sina pålitliga lokala samarbetspartners och andelslagens förmåga att verka och sammansluta sig med andra för att minska fattigdomen.

Kontakta oss »

 

Projekt i Nicaragua

Vi har flera utvecklingsprojekt i Nicaragua. Målet med projekten är att främja familjernas välmående, öka själförsörjningsgraden och livsmedelssäkerheten i samhällena.

Nicaragua_ilmastokestavyys

 

Utveckla honungsproduktion
Samarbetspart: Tierra Nueva

Vi förbättrar uppehälle hos fattiga familjer med hjälp av biodling. Speciellt de som inte äger jord har väldigt dåliga utkomstmöjligheter på Nicaraguas torra landsbygd. Biodling lämpar sig väl även för torra områden och krävs inte jordägande.

Klimattålighet för jordbruksproduktion
Samarbetspart: Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM R.L)

Klimatförändring hotar torra områden i norra Nicaragua. Vi utvecklar nya kunskaper och färdigheter för att småbrukare klarar sig i föränderliga klimatförhållanden.

Utveckla handelsnätverk
Samarbetspart: Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM R.L)

Vi hjälper Nicaraguas småbrukare och handverkare i avlägsna trakter att få sina produkter på marknaden och hitta nya kunder.

Främja jämlikhet hos konkurrenskraftiga småföretag
Samarbetspart: Andelslag i norra Nicaragua

Vi förstärker jämlikheten hos hantverkarna och andra småföretagarna och förbättrar deras konkurrensförmåga på marknaden.

Projekt i Somaliland

Vi har haft verksamhet i Somaliland sedan år 2001. Målet är att medverka till en socioekonomisk återhämtning och till återuppbyggnaden av Somaliland genom att stöda en demokratisk utveckling; skapa arbete för de unga och kvinnorna; och genom att fokusera på att inkludera kvinnorna och öka deras påverkningsmöjligheter i det ekonomiska livet såväl som i samhällena och beslutsfattandet.

SONY DSC

Utveckla matsäkerhet
Samarbetsparter: Agriculture Development Organization (ADO) och Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE)

Vi utvecklar matsäkerhet i Somaliland där den är en av världens svagaste. Vi främjar matsäkerheten i fyra byar i Togheer och Maroodi Jeex regioner och förstärker kvinnornas ställning i samhällen.

Främja utkomst
Samarbetspart: Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE)

Vi utvecklar nomadernas och lantbrukarnas produktion och försäljning i fyra byar på torra områden i Somaliland.

Minska våld mot kvinnor
Samarbetspart: Somaliland Youth Development Organization (SOYDAVO)

Vi uppmuntrar kollektiver att diskutera om våld, jämlikhet och familjeliv. Målet är att minska våldets olika former.

Nätverka med organisationer som motarbetar könsstympning
Samarbetspart: NAFIS (Network against FGM/C in Somaliland)

Vi stöder organisationer som arbetar förebyggande mot kvinnlig könstympning och nätverkar tillsammans. En paraplyorganisation NAFIS gör ett märkvärdigt påverkningsarbete för att införa lagen som förbjuder könsstympning i Somaliland.

Utnyttja den Somaliska diasporan i Finland för att främja jämställdhet i Somaliland
Samarbetspart: En ny samarbetspart

Finlands diaspora organisation har en stor roll i utvecklingen av tidigare hemlandet. Solidaritet har en lång historia av samarbete med den Somaliska diasporan i Finland. I projektet främjar vi jämställdhet mellan könen i Somaliland genom att utnyttja diaspora samfundet i Finland.

Projekt i Uganda

Vi verkar på den ugandiska landsbygden och i landets huvudstad Kampala och fokuserar speciellt på att stöda kvinnor och barn. Vi har arbetat i Uganda sedan år 1989.

Förebyggande av familjevåld
Samarbetspart: Uganda Media Women’s Association (UMWA)

Vi rensar ut familjevåld med hjälp av utbildning. Familjevåldet drabbar cirka 60 % av ugandiska kvinnor. Dessutom informerar UMWA om familjevåld och mänskliga rättigheter till den breda allmänheten genom radiokanalen Mama Fm och tidningsbilagan The Other Voice.

Främja matsäkerhet och jämlikhet
Samarbetsparter: FOWAC (Foundation of Women Affected by Conflict) och CHAPS (Christian HIV and AIDS Prevention and Support Organization)

Gerillakriget som tog två decennier sargade norra Uganda betydligt och den största delen av befolkningen tvingades att flytta till flyktingläger för flera år. Vi hjälper småbrukare att få en ny start i livet.

Främja jämställdhet och utkomst
Samarbetsparter: COW (Children of the World Foundation) och WORUDET (Women and Rural Development Network)

Vi återupplivar rasat jordbruksproduktion i norra Uganda och förbättrar kvinnornas ställning. Vi förstärker den sociala enhetligheten hos kollektiver, utvecklar småbrukarnas kunskaper och ökar utkomsten för hushåll t.ex. med hjälp av nya produktionsväxter.

Främja jämställdhet mellan könen
Samarbetspart: En ny samarbetspart

Projekt i Kenya

Kisii 14052015 184_1200

 

 

Förebyggande av våld mot kvinnor
Samarbetspart: En ny samarbetsorganisation

Vi värnar kvinnors och tjejers kroppsliga integritet i landskapet Nyanza i länet Kisii och Nyamira där kvinnornas ställning är särdeles svag.