Etusivu » På svenska

På svenska

Vad gör vi: Förebyggande av våld mot kvinnor

Solidaritet är en erfaren finsk utvecklingssamarbetsorganisation, som utför utvecklingsarbete som stärker jämlikheten, utkomsten samt medborgarsamhällena i Nicaragua, Somaliland och Kenya. De värden som styr vårt arbete är solidaritet, jämlikhet, rättvisa och delaktighet.

Solidaritets effektiva och långsiktiga utvecklingssamarbete åstadkommer hållbara resultat. Cirka 85 000 människor har nyttat av vårt arbete. Vi förstärker människornas kunnande och självkänsla samt ger dem en möjlighet att själva verka för att övervinna fattigdomen. De lokala människornas, kumpanorganisationernas och andelslagens deltagande samt att de förbinder sig till planeringen, genomförandet och utvärderingen av arbetet, garanterar att vi på lång sikt verkar inom rätta områden.

Över 9 000 finländare följer med samt stöder vårt arbete. Tillsammans bygger vi en rättvisare värld, där alla har en möjlighet till ett människovärdigt och lyckligt liv. Vi är utrikesministeriets partnerskaps organisation samt medlem i Ansvarsfullt Donerande rf. Vid sidan om de privata donationerna finansieras fondens utvecklingsprojekt av Finlands utrikesministerium genom sitt partnerskapssystem. Solidaritetsfondens årlig budget är cirka 2,8 miljoner euro.

 

nuoret somalimaassa banneri

 

Solidaritet bygger en värld, där ingen kvinna lider av våld och ingen lever i fattigdom.  Finländskt utvecklingsarbete med över 47 års erfarenhet.

 

Jämlikhet en metod för utveckling och minska våld mot kvinnor

Vi värnar kvinnors och tjejers kroppsliga integritet där kvinnornas ställning är särdeles svag: vi arbetar förebyggande mot kvinnlig könstympning i Kenya och i Somaliland. Solidaritet främjar kvinnornas och männens jämlikhet i allt sitt utvecklingssamarbete. Jämlikhet är för oss både en människorätt och en metod för utvecklingen. Vi förstärker kvinnornas rätt att själva bestämma över sin egen hälsa, ekonomi och samhällsdeltagandet. Vi främjar jämlikheten på ett genomgripande sätt inom alla våra utvecklingsprojekt samt i vår egen och samarbetspartners verksamhet. På detta sätt skapar vi en grund för att utveckla hela samhällen.

Rätt till ett människovärdigt arbete

Solidaritet främjar människovärdigt arbete och utkomst. Vi strävar till, att människorna genom sitt eget arbete förtjänar den utkomst som behövs för att övervinna fattigdomen. Vi koncentrerar oss på att förbättra och trygga näringen för de fattigaste familjerna. Vi stöder åtgärder för att öka familjeodlarnas och småföretagarnas produktivitet. Vi stärker andelslagen, som utgör en viktig drivkraft för människors utveckling både socialt och ekonomiskt.

Vi förstärker medborgarsamhällena

Genom att förstärka medborgarsamhällena främjar Solidaritet människornas möjligheter att själva påverka utvecklingen av sitt eget samhälle. Solidaritet stöder sina pålitliga lokala samarbetspartners och andelslagens förmåga att verka och sammansluta sig med andra för att minska fattigdomen.

Kontakta oss »

 

Projekt i Somaliland

Vi har haft verksamhet i Somaliland sedan år 2001. Målet är att medverka till en socioekonomisk återhämtning och till återuppbyggnaden av Somaliland genom att stöda en demokratisk utveckling; skapa arbete för de unga och kvinnorna; och genom att fokusera på att inkludera kvinnorna och öka deras påverkningsmöjligheter i det ekonomiska livet såväl som i samhällena och beslutsfattandet.

SONY DSC

Utveckla matsäkerhet
Samarbetsparter: Agriculture Development Organization (ADO) och Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE)

Vi utvecklar matsäkerhet i Somaliland där den är en av världens svagaste. Vi främjar matsäkerheten i fyra byar i Togheer och Maroodi Jeex regioner och förstärker kvinnornas ställning i samhällen.

Främja utkomst
Samarbetspart: Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE)

Vi utvecklar nomadernas och lantbrukarnas produktion och försäljning i fyra byar på torra områden i Somaliland.

Minska våld mot kvinnor
Samarbetspart: Somaliland Youth Development Organization (SOYDAVO)

Vi uppmuntrar kollektiver att diskutera om våld, jämlikhet och familjeliv. Målet är att minska våldets olika former.

Nätverka med organisationer som motarbetar könsstympning
Samarbetspart: Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE) och NAFIS (Network against FGM/C in Somaliland)

Vi arbetar förebyggande mot kvinnlig könstympning i Somaliland. Vi stöder organisationer som arbetar förebyggande mot kvinnlig könstympning och nätverkar tillsammans. En paraplyorganisation NAFIS gör ett märkvärdigt påverkningsarbete för att införa lagen som förbjuder könsstympning i Somaliland.

 

Projekt i Kenya

Kisii 14052015 184_1200

 

 

Förebyggande av våld mot kvinnor
Samarbetspart: Manga Heart, Centre for Community Mobilisation and Empowerment (CCECOME), Tujikaze Humanitarian Program

Vi värnar kvinnors och tjejers kroppsliga integritet i landskapet Nyanza i länet Kisii och Nyamira där kvinnornas ställning är särdeles svag.

 

Projekt i Nicaragua

Vi har flera utvecklingsprojekt i Nicaragua. Målet med projekten är att främja familjernas välmående, öka själförsörjningsgraden och livsmedelssäkerheten i samhällena.

Nicaragua_ilmastokestavyys

 

 

Klimattålighet för jordbruksproduktion
Samarbetspart: Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM R.L)

Klimatförändring hotar torra områden i norra Nicaragua. Vi utvecklar nya kunskaper och färdigheter för att småbrukare klarar sig i föränderliga klimatförhållanden.

Utveckla handelsnätverk
Samarbetspart: Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM R.L)

Vi hjälper Nicaraguas småbrukare och handverkare i avlägsna trakter att få sina produkter på marknaden och hitta nya kunder.

Vi förstärker jämlikheten hos hantverkarna och andra småföretagarna och förbättrar deras konkurrensförmåga på marknaden.