Etusivu » Ajankohtaiset » Uutiset » Mitä opimme kriiseistä? Solidaarisuuden vuosikertomus 2017

Mitä opimme kriiseistä? Solidaarisuuden vuosikertomus 2017

 
Solidaarisuuden uusi vuosikertomus paljastaa, miten sitoutuneella ja tehokkaalla toimintatavalla on mahdollista tukea ihmisiä valtavissakin kriiseissä ja auttaa yhteisöjä puhumaan vaietuista ongelmista.

Lue koko Solidaarisuuden vuosikertomus 2017

Vuosi 2017 haastoi Solidaarisuuden monella tapaa. Afrikan sarven kuivuus toi hätätilan Somalimaahan. Ihmisiä kuoli nälkään. Kenian poliittiset levottomuudet kavensivat mahdollisuuksia toimia silpomista ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan oppositioalueella Kisiissä.

Kriisit opettivat kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että sinnikkyys ja sitoutuminen ovat haastavina aikoina tärkeitä ominaisuuksia. Koska Solidaarisuus on läsnä Somalimaan maaseudun kuivuudelle altteimmilla alueilla, se pystyi auttamaan yhteisöjä selviämään kriisistä ja löytämään uusia elinkeinoja. Tätä työtä tehtiin myös Pohjois-Nicaraguan kuivalla maaseudulla

Toinen oppi oli, että Solidaarisuuden toimintatapa antaa mahdollisuuden toimia haurailla alueilla ja puuttua vaiettuihin ongelmiin. Silpomisen vastaista työtä ei voi tehdä hauraimmilla alueilla ilman, että siihen yhdistetään toimeentulon kehittämistä. Toimeentulon vahvistaminen avaa mahdollisuuden puhua vaikeista aiheista, jotka muuten pysyvät piilossa ja vaiettuina.

Tyttöjen sukuelinten silpomiseen puututaan tehokkaimmin, kun yhteisössä on saavutettu luottamus ja ihmisillä on mahdollisuuksia tehdä työtä, ansaita elantonsa ja saada riittävästi ruokaa sekä vettä.

Solidaarisuuden toimintatapa sai kiitosta Ulkoministeriön laajassa arvioinnissa, jossa tarkasteltiin 22 suomalaisen järjestön työn tuloksellisuutta.

”Solidaarisuuden erityisosaaminen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja naisten sukuelinten silpomista koskevissa asioissa yhdistettynä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen on mahdollistanut sen, että järjestö on asemoinut itsensä selvästi alueelle, jolla ei ole monia muita aktiivisesti toimivia järjestöjä ja jolla tarve on valtavaa.” – Riippumaton evaluaatio

Yhdistämällä taloudellisen voimaantumisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn elementtejä Solidaarisuus toimii tehokkaasti haurailla, syrjäisillä alueilla. Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaikessa työssä sai kiitosta.

 

Naisten koskemattomuus otti edistysaskeleita

Naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen lähtee vaiettujen asioiden nostamisesta puheenaiheeksi.

Keskustelun kautta käynnistyy asennemuutos, joka kannattelee pitkälle. Paikallisten arvojen ymmärrys ja kunnioittaminen sekä yhteisössä vaikuttavien mielipidejohtajien tavoittaminen rakentavat hyvän lähtökohdan keskustelulle.

Solidaarisuus kumppaneineen on pystynyt haastamaan silpomisperinteeseen liittyviä uskomuksia laajalla rintamalla, kun yhteisöissä on saavutettu luottamus.

Yhä useammat alkoivat kyseenalaistamaan väkivaltaperinteitä. Naiset pääsivät myös osaksi yhteisöjen taloudellista kasvua ja sitä kautta myös osallistumaan enemmän päätöksentekoon niin perheissä kuin yhteisötasolla.

Päätös luopua silpomisesta ja puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syntyy yhteisöjen sisällä. Siksi päättäjillä ja vaikutusvaltaisilla paikoilla olevilla vastuunkantajilla on oleellinen rooli naisten aseman parantamisessa ja väkivallan kitkemisessä. Vuonna 2017 vastuunkantajat aktivoituivatkin naisten puolestapuhujina monella rintamalla.

Nicaraguassa naiset ovat yhä enemmän mukana talouskasvun tekijöinä. Lähes puolet tukea saaneista naisista pyörittivät omia tuotantohankkeita. Miehet kertoivat alkaneensa arvostaa naisten panosta yhteiseen talouteen uudella tavalla. Myös Somalimaassa naiset hyötyivät uusista elinkeinoista kuten sisalkasvin jalostamisesta käsityökäyttöön.

 

Ratkaisijan roolissa: Jenna Kettunen, Solidaarisuuden kestävän kehityksen ja toimeentulon asiantuntija

”Somalimaan kuivuus oli syvästi turhauttavaa aikaa. Haasteet kasvoivat, vaikka samaan aikaan rahoitus oli vähentynyt. Kuivuudesta oli varoitettu, apua pyydetty. Tuntui, että kansainvälinen yhteisö olisi voinut tehdä enemmän.

Onneksi esimerkiksi rehuntuottajilla oli kuivalla kaudella paremmin rehua, ja enemmän karjaa säästyi. Sisalkasvista tuli todistettavasti lisätuloja sitä työstäville naisille. Pystyimme myös toimittamaan vettä kyliin.

Nyt on kuitenkin etsittävä ratkaisuja, jotta haurailla alueilla pystytään selviämään äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksista.

Somalimaan omaa tutkimusta on tuettava, jotta löydämme parhaan tavan toimia. Eri toimijoiden yhteistyö on oleellista. On laadittava laajoja alueita koskevia suunnitelmia veden ja maan käytöstä.

Mitä voisimme tehdä paremmin seuraavan kuivuuden iskiessä? Solidaarisuus panostaa tulevana vuonna Somalimaan vesijärjestelmiin. Kaikilla on oltava vettä, mutta vesiratkaisut eivät yksin riitä. On luotava myös tuotantojärjestelmiä, jotka ovat toimivia tulevissa sääolosuhteissa ja joihin paikallisilla ihmisillä on varaa.”

 

Lue koko Solidaarisuuden vuosikertomus 2017

Muut tärkeät raportit vuodelta 2017:

Tutustu Solidaarisuuden tilinpäätökseen

Ohjelmatukijärjestöjen tuloksellisuusarvioinnin loppuraportti

Sisäisen tarkastajan raportti

 

Tue työtämme naisten aseman parantamiseksi

 

Kuvat: Meeri Koutaniemi

Asiasanat: , ,

Viimeisimmät ajankohtaiset artikkelit

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

Silpomisperinteen taustalla vaikuttavat monenlaiset syyt, jotka vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurista toiseen, usein toisiinsa kietoutuneina. Perinteen poistamiseksi ei siksi ole olemassa yhtä patenttiratkaisua.
Lue lisää »
Miten ilmastokriisin kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla? Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeli haastaa oppilaat ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Pelin kouluvierailu on tilattavissa maksutta pääkaupunkiseudun kouluihin.
Lue lisää »
 
Suomalaiset lahjoittivat yli 83 000 euroa joulun alla tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön. Kerätyillä varoilla järjestetään silpomisvaarassa oleville tytöille turvaleirejä ja koulutetaan vanhempia silpomisen haitoista.
Lue lisää »
”On parempiakin tapoja kouluttaa tyttöjä kuin silpominen.” Kun silpomista puolustetaan sillä, että se tuo silvotulle kunniaa ja hyväksyntää yhteisössä, kenialaisrehtori suuttuu.
Lue lisää »
Tämä aika vuodesta ei ole pyhitetty ainoastaan joululle, vaan myös tyttöjen sukuelinten silpomiselle. Tämä on se hetki vuodesta, kun silpomisperinne kukoistaa. Äidit ja isoäidit ovat odottaneet koko vuoden tätä hetkeä, jolloin heidän tyttönsä ympärileikataan. Valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin jo marraskuussa.
Lue lisää »
"Rakastan näiden lasten ajatusmaailmaa. He säveltävät ja laulavat omia laulujaan silpomisperinteestä. He ovat innokkaita valjastamaan luovuutensa, jotta viesti silpomisen haitoista leviäisi."
Lue lisää »