Etusivu » Ajankohtaiset » Blogi » Valistustyö kouluissa

Valistustyö kouluissa

 
"Tyttöjen tiedot omien oikeuksiensa suhteen ovat olemattomat. Tytöt ovat voimattomia puolustamaan itseänsä. Mutta on poikia, jotka nousevat puolustamaan heitä."

”Mitä on silpominen?”

”Millaisia vaikutuksia silpomisella on?”

”Onko silpominen laitonta vai laillista?”

”Mitä sinun pitäisi tehdä, jos vanhempasi tai huoltajasi suunnittelevat silpomista sinulle tai läheisillesi?”

”Kenelle sinun tulisi ilmoittaa silpomisesta?”

”Tiedätkö millaisia oikeuksia sinulla on lapsena?”

Nämä ovat niitä tavallisimpia kysymyksiä, joita esitämme silpomisen vastaisissa työpajoissamme. Projektissamme teemme enimmäkseen työtä alakouluissa. Tämä tarkoittaa, että meidän on käytettävä mahdollisimman yksinkertaisia kommunikoinnin tyylejä ja keinoja hyväksemme. Kysymys-vastaus -metodi on suosikkimme, sillä se takaa oppilaiden osallistumisen ja antaa meille myös hyvän käsityksen siitä, kuinka paljon oppilaat tietävät silpomisesta.

Silpomisen haittojen ja muiden siihen liittyvien asioiden opettaminen oppilaille on minulle mieluista.

Lasten kanssa on helppo tulla toimeen.

Heillä ei ole voimakkaita käsityksiä perinteistä ja kulttuurista.

He ovat tiedonjanoisia.

He ovat vilpittömiä asenteistaan.

He ovat viattomia.

Tomben alakoulu on yksi projektimme kouluista. Olemme järjestäneet tässä koulussa niin monta tapaamista, että se tuntuu lähestulkoon kodilta. Lapset tuntevat meidät ja kutsuvat: ”Madame Grace!”

Kun ilmestymme koululle, lapset innostuvat ja juoksentelevat ympäriinsä kuiskutellen: ”He ovat täällä, saamme tänään limua juotavaksi!”

Tämän ikäisten lasten kanssa houkutteleva herkku toimii innoittajana, joka motivoi heitä osallistumaan ja ottamaan koulutuksemme vakavasti. Sitä paitsi, lapset tuntevat meidät ja pitävät meitä hyvinä ihmisinä, jotka tuovat heille hyviä asioita, myös tietoa.

Toimintamme alkukuukausina lapset eivät vielä tienneet paljoa silpomisesta.

Nyt he tietävät.

He osaavat tehdä pitkän listan silpomisen aiheuttamista haitoista.

a-girl-throws-a-chavelin-during-an-fgm-extra-curricular-activity-at-tombe-primary-photo-taken-by-grace_leipateksti

Tomben ala-asteella järjestettiin yleisurheilukilpailut osana silpomisen vastaista koulutusta. Kuvassa tyttö heittämässä kehiästä. Kuva: Grace Kerubo.

Koska he ovat paikallisia lapsia, käytämme omaa kieltämme opettaessamme. Usein viittamme paikallisiin kielikuviin, jotta emme vaikuttaisi täysin vierailta ja ulkopuolisilta. Yritämme myöskin olla mahdollisimman hienovaraisia kertoessamme silpomisen vaikutuksista. Erityisesti, kun kyse on terveyskysymyksistä, sillä emme halua pelästyttää oppilaita.

Huomattava osa tytöistä on jo silvottu.

Emme halua heidän tuntevan oloansa tuomituksi sen takia, että he saattavat kohdata silpomisesta johtuvia terveyshaittoja tulevaisuudessa.

Me emme halua nujertaa heidän itsetuntoaan sekä arvokkuuttaan.

Me emme halua luoda kuilua silpomattomien ja silvottujen välille.

Toivomme, että tiedon lisääminen silpomisen vaikutuksista toisi tytöille itsevarmuutta.

Vaikka lapset ovat vastaanottavaisia viestimme suhteen, he eivät usein tiedä, mitä heidän pitäisi uskoa opetuksen joukosta. Nuoresta iästänsä huolimatta he ovat ehdollistuneet yhteisönsä sukupuolirooleihin ja odotuksiin – myös silpomiseen. Muutamissa tilanteissa olemme kohdanneet lapsia, jotka ovat puolustaneet silpomista. Useimmat kuitenkin tiedostavat, että silpomisella voi olla ikäviä jälkiseuraamuksia. Usein pojat arkailevat aiheen kanssa, sillä he pitävät sitä ensisijaisesti tyttöjen asiana. Tytöt taas ilmaisevat vilpitöntä huolta haittavaikutuksien suhteen ja ilmaisevat, että mikäli se olisi heille mahdollista, he eivät suostuisi silvottaviksi.

Antaako yhteiskunta heille siihen mahdollisuuden?

Poikien kysymyksistä osa on järkyttäviä, mutta samalla ne ovat aidosti tiedonhaluisia.

”Tytön täytyy olla ympärileikattu, että hänestä tulee nainen”, ilmoitti eräs poika.

”Kuinka voimme tietää etukäteen, onko tyttö ympärileikattu vai ei? Minusta heidän tulisi näyttää meille ennen kuin menemme heidän kanssansa naimisiin.”

On vaikeaa vakuuttaa pojat ja tytöt siitä, ettei tällaista toimenpidettä tarvita oikeuttamaan kenenkään asemaa. Häkellyttävää on se, että vaikka pojat kertoivat kieltäytyvänsä avioitumasta tytön kanssa, josta he eivät tiedä onko tätä silvottu, niin silti tytöt pysyvät vaiti.

Tyttöjen tiedot omien oikeuksiensa suhteen ovat olemattomat. Tytöt ovat voimattomia puolustamaan itseänsä. Mutta on poikia, jotka nousevat puolustamaan heitä. He vannovat, etteivät suostu siihen, että heidän siskonsa ympärileikattaisiin. He lupaavat puhua vanhemmillensa ja sukulaisillensa siskojensa silpomista vastaan. Näissä veljissä näemme toivoa tytöille, sillä tiedämme, että poikia kuunnellaan enemmän, ja ehkä tämän myötä siskoja ei silvota.

Me yritämme rakentaa siltaa kuilun ylle, mutta se on leveä.

Voimme tehdä vain parhaamme.

Sen lisäksi, että kerromme lapsille silpomisesta, haluamme opettaa heillä elämäntaitoja. Niihin kuuluvat oleellisesti ymmärrys omasta arvosta ja itsetunto, joiden uskomme olevan keskeisessä roolissa siinä, että he ymmärtäisivät miksei heitä tulisi silpoa. Lapset ovat innostuneita ja motivoituneita tästä. Hetkeksi he vakuuttuvat, että he tulevat menestymään elämässä. Tapaamisissa annamme heille mahdollisuuden ajatella roolimallejansa, heidän unelmiensa autoja, ammatteja ja taloja – jopa maita, joissa asua. On ihanaa kuulla näiden kauniiden sielujen unelmista. Mutta kaikkien näiden kuvitteellisten mielikuvien keskellä huomaamme, että tytöt haaveilevat vähemmästä, joko sen takia, että he eivät todellakaan halua enempää, tai koska he tietävät, ettei heillä ole paljoa, mitä tavoitella.

Voimme vain toivoa, että lapsillamme olisi itsetuntoa haaveilla paremmasta elämästä.

girls-running-in-an-athletics-competition-at-tombe-primary-durin-an-fgm-extra-curricular-activity-photo-taken-by-grace_leipateksti

Kuvan tytöt kisaavat ala-asteensa juoksukisassa Kenian Kisiissä. Urheilukilpailu on osa koulutusta, jossa tytöille ja pojille kerrotaan silpomisperinteestä heidän ikätasolleen sopivalla tavalla. Kuva: Grace Kerubo.

Tapaamistemme paras osuus on koulun ulkopuoliset aktiviteetit. Silpomisteeman alla pelaamme pelejä ja soitamme musiikkia. Tytöt ja pojat kerääntyvät yhteen ja osallistuvat sopusoinnussa.

He laulavat silpomisesta.

He juoksun ja leikin varjolla käsittelevät silpomista.

He ovat kaikki kiinnostuneita silpomisesta.

Kun tarkastelen työmme etenemistä, näen suuren tarpeen yhdistää nämä silpomiseen liittyvät aiheet:

Lasten ymmärrys omasta ja muiden arvosta.

Lasten kunnioitus itseään ja muita kohtaan.

Lasten ymmärrys siitä, että he ovat tasa-arvoisia sukupuolesta huolimatta.

Lapsille taitoja nousta puolustamaan itseään ja toisiaan sen puolesta, mikä on oikein heitä kohtaan.

Lapsille ymmärrystä, että on oikein irrottautua perinteestä, joka on vaaraksi heidän normaalille kehitykselleen.

Lapsille ymmärrystä, että silpominen aiheuttaa heille enemmän haittaa kuin hyötyä.

grace-teaching-the-children-of-benya-academy-the-social-effects-of-fgm-photo-taken-by-jacob-_leipateksti

Grace teaching the children of Benya academy the social effects of FGM. Photo taken by Jacob.

Enlightening the Schools

”What is FGM?”

”What are some of the effects of FGM?”

”Is FGM illegal or legal?”

”What should you do if your parents/ guardians plan to subject you or someone you know to FGM?”

”Who should you report to cases of FGM?”

”Do you know your rights as a child?”

These are the common questions that we ask our students during our regular workshops on FGM. The schools in our projects are primary schools, meaning that we have to use styles and modes of delivery as elementary as possible. The question-answer method is our favorite as it ensures the participation of the students and also enables us to gauge the level of knowledge of the students on issues of FGM.

Teaching these children the effects of FGM and many other related components is my favorite.

Children are easy to get along with.

They do not have strong mentalities yet about traditions and culture.

They are hungry for new information.

They are honest about their attitudes.

They are innocent.

Tombe Primary is one of our schools in the project. We have held so many meetings with this school now until it is almost like home. The children know us well and will cheekily call, ”Madam Grace!”

Whenever we appear from the gate they will get excited and run around hushing, ”FGM, we will drink soda today”.

Well, for children of this age, the enticement of a snack works a long way to motivate them to attend and even take our trainings seriously. Besides, they know us as good people that bring them good things, including information.

During the initial months, the children did not know much about FGM.

Now they do.

They can recall a long list of the effects of FGM.

We know they are local children and sometimes we use our local language to teach them. We also ensure that we refer to local illustrations so that we do not seem alien. We also try to be as moderate as possible in our illustrations of the effects of FGM, especially the health ones so that we do not scare them.

A good number of the girls are already circumcised.

We would not want them to feel doomed in the possible health effects of FGM thye may face in the future.

We would not want to diminish their self-esteem and worthy.

We would not want to create a rift between the circumcised and the un-circumcised girls.

Yet we would wish to inspire a lot of confidence in them about the effects of FGM.

While most of the kids will listen to the message, many of them are often lost between the reality and fiction of the teachings. However young, they have been socialized to identify the various gender roles and expectations in the community, including FGM. In fact, in a few incidences, we have had the children express their support for FGM. But most of the children do understand that FGM holds negative consequences for them. The boys mostly spectate in awe at what they believe to be a girls-issue. The girls do show genuine concern about these effects and indicate that if given a chance, they would not undergo FGM.

Will society give them the chance?…

The children, mostly boys ask questions, some outrageous but honestly inquisitive.

‘But a girl has to be circumcised to become a woman’ one boy lamented in one occasion.

‘How can one know if a girl is circumcised or not, they should show us before we marry them’.

This was a tough call for us to explain to the boys and girls that it would not warrant such an action to prove one’s status. What is spectacular, however, is that even when the boys insisted that they would not marry a girl they did not know and prove if she was circumcised or not, the girls would keep silent.

The girls are emaciated in as far as knowledge of their rights concerned. The girls are too weak in as far as standing up for themselves is concerned. But there are boys who stand up to answer for them. They swear that they will not allow their sisters to be circumcised. They pledge that they will talk to their parents and close relatives against circumcising their sisters. We see hope for the girls with such brothers for we know that the boys will be heard more than the girls and maybe, the sisters will not be circumcised.

We try to bridge the gap.

But it is wide.

We can only do our best.

Coupled with FGM, we teach the children aspects of life skills. These include the core elements of self-worthy and esteem, which we believe will be core in enabling them to understand why they do not have to be subjected to FGM. The kids are happy and motivated by such talks. For a moment they get convinced that they will succeed in life. It is in these sessions that we give them a chance to identify their role models; their dream cars; professions; houses, and even countries of stay. It is amazing to listen to the dreams of these beautiful souls. But in all these excellent pieces of fiction, we realize that girls aspire for less either because they do not really aspire for more or they do not know how much there is to be aspired.

We can only hope that our children will be so confident about their dreams for better lives.

The best part of our activities is the extra-curricular activities. We perform various games and sports as well as music under the theme of FGM. Boys and girls both come together in unity and harmony in these activities.

They sing and recite about FGM.

They run and play about FGM.

They are all focused on FGM.

However, when I reflect about the progress of our project, I see a bigger need that compounds the topics of FGM;

The ability of these children to know their own worth and that of others;

The ability of these children to develop respect for themselves and others;

The ability of these children to know that they are equal in spite of their sexes.

The ability of the boys and girls to stand up for themselves and for one another in advocating for what is right for them.

The ability of these children to know that it is right to break off from tradition that retards their healthy development.

The ability of these children to know that FGM does them more harm than good.

 

 

Asiasanat: , ,

Viimeisimmät ajankohtaiset artikkelit

TILAA SOLIDAARISUUS-LEHTI

X

Solidaarisuus-lehti kertoo ihmisistä, joiden elämään Solidaarisuuden työ tasa-arvon ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi vaikuttaa Keniassa, Ugandassa, Somalimaassa, Nicaraguassa ja Suomessa. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

* merkityt kentät ovat pakollisia

TEE OSOITTEENMUUTOS

X

* merkityt kentät ovat pakollisia

Silpomisperinteen taustalla vaikuttavat monenlaiset syyt, jotka vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurista toiseen, usein toisiinsa kietoutuneina. Perinteen poistamiseksi ei siksi ole olemassa yhtä patenttiratkaisua.
Lue lisää »
Miten ilmastokriisin kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla? Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeli haastaa oppilaat ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Pelin kouluvierailu on tilattavissa maksutta pääkaupunkiseudun kouluihin.
Lue lisää »
 
Suomalaiset lahjoittivat yli 83 000 euroa joulun alla tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön. Kerätyillä varoilla järjestetään silpomisvaarassa oleville tytöille turvaleirejä ja koulutetaan vanhempia silpomisen haitoista.
Lue lisää »
”On parempiakin tapoja kouluttaa tyttöjä kuin silpominen.” Kun silpomista puolustetaan sillä, että se tuo silvotulle kunniaa ja hyväksyntää yhteisössä, kenialaisrehtori suuttuu.
Lue lisää »
Tämä aika vuodesta ei ole pyhitetty ainoastaan joululle, vaan myös tyttöjen sukuelinten silpomiselle. Tämä on se hetki vuodesta, kun silpomisperinne kukoistaa. Äidit ja isoäidit ovat odottaneet koko vuoden tätä hetkeä, jolloin heidän tyttönsä ympärileikataan. Valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin jo marraskuussa.
Lue lisää »
"Rakastan näiden lasten ajatusmaailmaa. He säveltävät ja laulavat omia laulujaan silpomisperinteestä. He ovat innokkaita valjastamaan luovuutensa, jotta viesti silpomisen haitoista leviäisi."
Lue lisää »